آزمایش تعیین زمان گیرش سیمان

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

تعیین زمان گیرش سیمان هیدرولیکی توسط سوزن ویکات

ASTM C191-82

کاربرد

این روش برای تعیین زمان گیرش سیمان هیدرولیکی با استفاده از سوزن ویکات بکار می رود.

 تذکر: برای تعیین زمان گیرش توسط سوزن های گیلمور به روش استاندارد ASTM C266  مراجعه نمائید.

وسایل آزمایش

 • ترازو( ترازو باید در توزین باری معادل 8/9نیوتن(1000گرم)دارای حداکثر خطای 01/0± نیوتن (1گرم )باشد.
 • پیمانه های مدرج شیشه ای ( این پیمانه ها باید دارای ظرفیت 200 یا 250 میلی لیتر بوده و با مشخصات قید شده در استاندارد ASTM C490 مطابقت داشته باشند.
 • دستگاه ویکات(مطابق شکل این دستگاه شامل قاب A می باشد که میله ی متحرک B به وزن 300 گرم را تحمل می کند. انتهای C این میله یعنی انتهای فرو رونده ی
 • آن در فاصله حداقل 50 میلیمتر دارای قطر 10 میلیمتر می باشد و انتهای دیگر دارای سوزن متحرک D به قطر 1 میلیمتر و طول 50 میلیمتر است. میله ی B را می توان
 • با استفاده از پیچ E در هر موقعیت دلخواهی نگه داشت.این میله دارای یک نشانه متحرک است که با حرف F مشخص گردیده و روی مقیاس متصل به قاب A( که بر حسب 
 • میلیمتر درجه بندی شده) حرکت میکند. خمیر سیمان داخل حلقه ی مخروطی و صلب G که روی یک صفحه مربعی نفوذ ناپذیر با ابعاد 100 میلیمتر قرار دارد،ریخته می شود.

 

 

دما و رطوبت

 • دمای هوای اطراف میز کار،سیمان خشک قالب ها و صفحات زیر قالب باید بین 20 تا 27 درجه ی سانتیگراد نگه داشته شود.
 • دمای آب مخلوط و اتاق رطوبت نباید بیش از 7/1± درجه سانتیگراد نسبت به 23 درجه ی سانتیگراد تغییر نماید.
 • رطوبت نسبی آزمایشگاه نباید کمتر از 50 درصد باشد. اتاق رطوبت باید طوری ساخته شده باشد که به سادگی بتوان نمونه ها را در رطوبت نسبی بالای 90 درصد نگهداری نموده

           آماده نمودن خمیر سیمان

 • 650 گرم سیمان را با مقدار آب لازم جهت رسیدن به غلظت نرمال ، مطابق روش ASTM C305 مخلوط نمایید. آب مورد استفاده باید تمیز باشد و در صورت امکان استفاده از آب مقطر
 • مناسب تر می باشد.
 • نمونه ای را که برای تعیین غلظت نرمال سیمان مورد استفاده قرار می گیرد،می توان برای تعیین زمان گیرش توسط سوزن ویکات نیز بکار برد.

 

روش آزمایش

 • قلب گیری نمونه ی آزمایش: پس از پوشیدن دستکش به سرعت خمیر سیمان ساخته شده را تقریبا به شکل توپ درآورید.
 • سپس آن را 6 بار از فاصله ی آزاد 6 اینچ از این دست به آن دست پرتاب نمائید ، طوری که گلوله نسبتا کروی ایجاد شود که
 • با کمترین دست خوردگی به سادگی وارد حلقه ویکات شود.گلوله را در کف یک دست گرفته و آن را از انتهای گشادتر حلقه
 • که در دست دیگر است ، به داخل حلقه فشار دهید ، طوری که حلقه کاملا از خمیر پر شود. با یک حرکت کف دست خمیر
 • اضافی را از انتهای بزرگتر حلقه بردارید. سپس حلقه را از طرف گشادترش روی صفخه ی پایه ی H گذاشته و توسط یک ماله
 • با لبه های تیز که با زاویه ی کمی نسبت به بالای حلقه نگهداشته شده ، خمیر اضافی بالای حلقه را با یک حرکت برش دهید
 • و در صورت لزوم با چند حرکت آرام ماله سطح آن را صاف نمائید. لازم است توجه شود که طی عملیات بریدن و صاف کردن ،
 • خمیر سیمان فشرده نشود.

           بلافاصله پس از قالبگیری ، نمونه ی آزمایش را در اتاق رطوبت گذاشته و هر بار پس از بیرون آوردن و آزمایش ، آن را مجددا داخل

           اتاق رطوبت بگذارید ، در تمام طول آزمایش نمونه در داخل قالب و روی              صفحه ی شیشه ای H  باقی خواهد ماند.

 • تعین زمان گیرش: ابتدا به مدت 30 دقیقه نمونه ی آزمایش را در اتاقک رطوبت قرار دهید سپس نفوذ سوزن با قطر 1 میلیمتر را
 • در زمان 30 دقیقه و هر 15 دقیقه پس از آ ( هر 10 دقیقه برای سیمان نوع 3 ) تعیین نمایید ، تا نفوذی برابر 25 میلیمتر یا کمتر
 • حاصل گردد. برای تعیین میزان نفوذ ، سوزن D میله ی B را پایین بیاورید تا روی سطح خمیر سیمان قرار بگیرد. پیچ E را محکم
 • کرده و نشانه ی  F  را در انتهای بالای مقیاس قرار داده یا قرائت اولیه ای انجام دهید.سپس میله را باز کردن پیچ E  آزاد کرده