آزمایش تعیین غلظت نرمال سیمان

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

ویکات سیمان

روش آزمایش استاندارد برای تعیین غلظت نرمال سیمان هیدرولیکی

ASTM C187-98

 

کاربرد:

  • این روش آزمایش برای تعیین غلظت نرمال سیمان هیدرولیکی به کار می رود.
  • برای تعیین مقدار آب لازم جهت تهیه خمیر سیمان با غلظت نرمال،که در آزمایشهای دیگر به کار می رود،از این آزمایش استفاده می شود.

 

وسایل آزمایش :

 

  • ترازو (ترازو باید با مشخصات استاندارد ASTM C1005 مطابقت داشته باشد.دقت و صحت ترازو باید برای توزین 1000گرم ارزیابی گردد)
  • استوانه مدرج شیشه ای (این استوانه مدرج باید دارای ظرفیت 200یا 250 میلی لیتر بوده و دارای مشخصات استاندارد ASTM C490 باشند)
  • دستگاه ویکات (مطابق شکل این دستگاه شامل قاب A می باشد که میله ی متحرک B به وزن 300 گرم را تحمل می کند. انتهای C این میله یعنی انتهای فرو رونده ی آن در فاصله حداقل 50
  • میلیمتر دارای قطر 10 میلیمتر می باشد و انتهای دیگر دارای سوزن متحرک D به قطر 1 میلیمتر و طول 50 میلیمتر است. میله ی B را می توان با استفاده از پیچ E در هر موقعیت دلخواهی نگه
  • داشت.این میله دارای یک نشانه متحرک است که با حرف F مشخص گردیده و روی مقیاس متصل به قاب A( که بر حسب میلیمتر درجه بندی شده) حرکت میکند. خمیر سیمان داخل حلقه ی
  • مخروطی و صلب G که روی یک صفحه مربعی نفوذ ناپذیر با ابعاد 100 میلیمتر قرار دارد،ریخته می شود.میله B باید از فولاد ضد زنگ با حداقل 35 HRC  بوده و بطور مستقیم ساخته شده
  • باشد.انتهای سوزن باید بر میله عمود باشد. حلقه باید از مواد اکسید نشدنی و نفوذ ناپذیر ساخنه شده و قطر داخلی آن در پایین 70 میلیمتر و در بالا 60 میلیمتر و ارتفاع آن 40 میلیمتر باشد.
  • علاوه بر مشخصات فوق دستگاه ویکات باید دارای مشخصات زیر نیز باشد:

 

وزن میله متحرک                                                 g5/0 ±300

قطر انتهای نفوذ کننده ی میله                       mm05/0 ±10

قطر سوزن                                                        mm05/0  ±1

قطر داخلی حلقه در پایین                                    mm 3 ±70

قطر داخلی حلقه در بالا                                        mm3 ±60

ارتفاع حلقه                                                           mm1 ±40

 

درجه بندی مقیاس باید به گو نه ای باشد که در مقایسه با مقیاس استانداردی با دقت 1/0 میلیمتر،در هیچ نقطه ای انحراف بیش از 25/0 میلیمتر مشاهده نشود.