سبد آزمایشگاهی مکعبی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

سبد آزمایشگاهی (مکعبی) ابزاری است در آزمایشگاه که جهت در آب قرار دادن نمونه مصالح درشت دانه مورد استفاده قرار میگیرد.

 

سبد آزمایشگاهی شامل دونوع :

1-مکعبی جهت نمونه های درشت دانه 

2- مخروطی جهت نمونه های ریزدانه

 

آزمایش