کولیس تناسبی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

کولیس تناسبی وسیله ایی است که جهت تعیین نسبت سوزنی و پولکی سنگدانه ها با توجه به قوانین استاندارد بین المللی ASTM یا استاندارد ملی ایران این ابزار مورداستفاده قرار می گیرد. به طوریکه با اندازه گیری نسبت طول به ضخامت میزان تطویل نسبت عرضدبه ضخامت میزان تورق به دست می آید.

 محور این دستگاه به اندازه های  1:5 - 1:4 - 1:3 - 1:2 قابل تغییر می باشد.

محتوای بیشتر در این بخش: « لوله نمونه گیر ماسه از دپو