پیپت شیشه ای

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

پیپت شیشه ای ابزاری است که جهت نمونه برداری دقیق از نمونه آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.

جنس این ابزار از شیشه می باشد. پیپت شیشه ای برخلاف ارلن و بشر نمی تواند در معرض شعله مستقیم قرار گیرد.

 

انواع پیپت شیشه ای:

1- پیپت مدرج : 

پیپت مدرج یک لوله صاف با انتهایی نازک تر که بر حسب حجم های مختلف روی بدنه درجه بندی شده و برحسب دقت تقسیم بندی شده است.

2- پیپت حباب دار :

پیپت حباب دار یک لوله صاف که در قسمت میانه دارای یک حباب می باشد و قسمت بالا یک خط نشانه دارد.