گیج سوزنی و پولکی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

گیج سوزنی و پولکی سنگدانه ابزاری است که جهت تعیین ضریب تطویل و تورق دانه های سنگ دانه مورد استفاده قرار می گیرد.دانه های سوزنی و پولکی در بین سنگدانه ها تاثیر نامطلوبی بر روی دوام و کارایی بتن دارد.