مقاومت سنج بتن

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

مقاومت سنج بتن دستگاهی است که جهت بررسی سیستم حفاظت کاتدی و تعیین نسبت آب و سیمان و ... مورد استفاده قرار می گیرد.اندازه گیری میزان خوردگی با دقت بسیار بالا توسط این دستگاه صورت می گیرد.