دوشنبه, 05 مهر 1395 ساعت 16:48

بالن ژوژه

بالن ژوژه ابزاری است جهت سنجش حجم مواد در آزمایشگاه .

 

مشخصات بالن ژوژه :

1- دارای یک بالن گردن باریک 

2-از جنس بروسیلیکات 

3- خط نشانه 

منتشرشده در تجهیزات عمومی