چهارشنبه, 07 مهر 1395 ساعت 16:39

کرنومتر

کرنومتر ابزاری است که برای اندازه‌گیری یک مقطع زمانی طراحی شده است.کرنومتر زمان را از لحظه ای که فعال شده تا لحظه ای که متوقف می‌شود محاسبه می‌کند.

منتشرشده در تجهیزات عمومی