دوشنبه, 07 اسفند 1396 ساعت 18:13

قالب مکعبی بتن

قالب مکعبی بتن 15 * 15 یک تکه برای تولید نمونه های بتنی آزمایشگاه های عمران مورد استفاده قرار می گیرد.جنس این قالب از پلاستیک می باشد.

 

قالب های مکعبی بتن به شکل و ابعاد ذیل می باشد :

1- قالب مکعبی نمونه گیری بتن یک تکه

2- قالب مکعبی نمونه برداری بتن دو تکه

 

روش استفاده از قالب مکعبی :

استفاده از این قالب ها برای کارگاه هایی مناسب است که به دستگاه کمپرسور باد دسترسی داشته باشند.درصورتی که از روان کننده هنگام نمونه گیری استفاده نشود نمونه به راحتی از قالب جدا نمی شود .در قسمت تحتانی قالب حفره ای تعبیه شده که پس از خشک شدن نمونه از طریق فشار هوایی که وارد می شود از قالب جدا می گردد.

منتشرشده در محصولات پرفروش
سه شنبه, 23 شهریور 1395 ساعت 16:18

قالب مکعبی 15 * 15 یک تکه

قالب مکعبی 15 * 15 یک تکه برای تولید نمونه های بتنی آزمایشگاه های عمران مورد استفاده قرار می گیرد.جنس این قالب از پلاستیک می باشد.

 

قالب های مکعبی بتن به شکل و ابعاد ذیل می باشد :

1- قالب مکعبی نمونه گیری بتن یک تکه

2- قالب مکعبی نمونه برداری بتن دو تکه

 

روش استفاده از قالب مکعبی :

استفاده از این قالب ها برای کارگاه هایی مناسب است که به دستگاه کمپرسور باد دسترسی داشته باشند.درصورتی که از روان کننده هنگام نمونه گیری استفاده نشود نمونه به راحتی از قالب جدا نمی شود .در قسمت تحتانی قالب حفره ای تعبیه شده که پس از خشک شدن نمونه از طریق فشار هوایی که وارد می شود از قالب جدا می گردد.

منتشرشده در بتن