تعیین مقاومت مصالح در برابر خرد شدن

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

از دستگاه تعیین مقاومت مصالح در برابر خرد شدن برای تعین درصد میزان خرد شدگی مصالح بر اثر نیرو استفاده می گردد.با استفاده از این دستگاه در آزمایش تعیین مقاومت مصالح در برابر خرد شدن بارگذاری به وسیله یک جک فشاری انجام می گیردتا از این طریق ضریب خرد شدن که معیاری از استحکام مصالح سنگی است به دست آید.

 

دستگاه تعیین مقاومت مصالح در برابر خرد شدن در دو مدل قابل ارائه می باشد:

*تعیین مقاومت مصالح در برابر خرد شدن سایز 3 inch برای سنگدانه های کوچکتر از 9.52 mm

* تعیین مقاومت مصالح در برابر خرد شدن سایز 6 inch برای سنگدانه های کوچکتر از 12.7  mm

 

دیگر مشخصات دستگاه که می توان آن نام برد عبارتند از:

1- دارای میله همزن مصالح

2-دارای پیستون و میله نگهدارنده

3-دارای سیلندر به همراه صفحه زیرین