اسلامپ کلی بال

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

دستگاه اسلامپ کلی بال جهت تعیین و بررسی میزان کارایی و انعطاف بتن در آزمایشگاه کاربرد دارد که با فرو کردن قسمت نیم کره اسلامپ درون بتن تازه این ازمایش صورت می گیرید این دستگاه دارای یک دسته  T شکل مدرج بااندازه اینچ می باشد .

 

برای اطلاع از آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن  و یا نحوه انجام این آزمایش لطفاً کلیک نمایید.