ترازوی مکانیکی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

ترازوی مکانیکی وسیله ای است متشکل از یک کفه و سه نرده و همینطور وزنه های مربوط به دستگاه و جهت تعیین وزن کاربرد دارد .

 

تعیین وزن به دو روش زیر انجام میگیرد:

1- تعیین وزن صحرایی

2- تعیین وزن درآب