پيکنومتر قير

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

پيکنومتر قير ابزاری است جهت تعیین وزن مخصوص قير کاربرد دارد .این وزن مخصوص قیر شامل نسبت وزن حجم معینی از قير به وزن آب هم حجم آن در درجه حرارت معين می گردد.

 

این تعیین وزن به دو شکل انجام می گردد:

1-روش بوته نيکلی

2- روش پيکنومتر