بالن لوشاتلیه

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

بالن لوشاتلیه وسیله ای است از ابزارهای آزمایشگاهی که جهت  تعیین جرم حجمی سیمان پرتلند به کار برده میشود .قسمت بالایی گلویی در محدوده 0-1 mm و 18-24 mm درجه بندی شده است .