همزن شیشه ای

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

میله همزن شیشه ای ابزاری است که برای هم زدن محلولها به کار می رود. برای هم زدن مواد باید از این نوع میله های شیشه ای استفاده کرد چرا که میله های چوبی یا فلزی ممکن است با مواد مورد نظر ما واکنش دهند و نتیجه آزمایش را خلاف خواسته ما تغییر دهند.