دستگاه تعیین مقاومت مصالح در برابر خرد شدن

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

دستگاه تعیین مقاومت مصالح در برابر خرد شدن وسیله ای است که جهت تعیین درصد خرد شدگی مصالح بر اثر اعمال نیرو به کار گرفته می شود.