نورسنج نور سفید

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نورسنج نورسفید به دو روش برای سنجش نور مورد استفاده قرار میگیرد،یکی روش نورسنجی مستقیم (Incident Light) است که مقدار نور تابیده شده به نمونه را بدون توجه به اینکه سطح آن روشن است یا تاریک ، براق است یا تیره  اندازه می گیرد. در نورسنجی مستقیم، روشنایی یا Illumination را اندازه می گیرند و روش دیگر نورسنجی انعکاسی می باشد که دستگاه نور سنج نور سفید قابلیت اندازه گیری آن را نیز دارد.

محتوای بیشتر در این بخش: « لوکس متر گیج های جوشکاری »