ترمومتر ASTM

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

ترمومتر ( دماسنج ) وسيله ای است که جهت اندازه گيری دما و يا حرارت در واحد های متفاوت مورد استفاده قرار می گیرید.یکی از رايج ترين نوع ترمومتر ها الکلی يا جيوه ای ميباشد ترمومتر ها عموما در فاصله ميانی دمای نقطه انجماد و نقطه جوش مايع درونی عمل ميکند.در ترمومتر های الکلي اين فاصله میانی بين 78- تا دمای 165+ ميباشد. در صورت نياز به دماهای دیگر از ترمومتر های جيوه ای استفاده ميشود.

 

ترمومتر متشکل شده از :

1-يک لوله نازک مدرج در قسمت انتهایی به یک حباب کوچک منتهی ميشود.

2-مواد داخل حباب جيوه يا الکل است.

3-طول لوله ترمومتر ها بر حسب نياز کوتاه یا بلند ساخته ميشوند.

 

* درجه بندی روی لوله برحسب نیاز کوتاه یا بلند می شود و با دقت ها و رنج های مورد نظر شماره بندی ميشود.