دستگاه تقطیر قیر امولسیون

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

دستگاه تقطیر قیر امولسیون جهت اهداف زیر مورد آزمایش قرار می گیرد :

1- برای اندازه گیری خواص امولسیون های قیری در ارتباط با حمل، ذخیره سازی و اجرا

2- برای کنترل کیفیت و یکنواختی فراورده در ضمن ساخت و مصرف

3- به منظور تهیه روشهای استاندارد برای مشخصات فنی

4- برای پیش بینی یا کنترل عملیات اجرایی

 

آزمایشهای بررسی قیر باقیمانده از تقطیر امولسیون قیری شامل:

  • تعیین چگالی باقیمانده
  • تعیین مقدار خاکستر
  • تعیین میزان حلالیت قیر در تری کلروراتیلن
  • تعیین درجه نفوذ
  • تعیین قابلیت شکل پذیری
  • آزمایش شناوری