ریزسنج

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

میکرومتر ابزاری است که جهت اندازه‌گیری قطعاتی که بایستی دقیق تراشیده شود به‌ کار گرفته می‌شود.میکرومتر به‌ مراتب دقت بیشتری نسبت به کولیس دارد.

 

انواع میکرومترها ازنظر سیستم اندازه گیری :

* اینچی

* میلیمتری

 

میکرومتر متشکل است از :

1- فک ثابت

2- فک متحرک

3- استوانهٔ مدرج یا همان خط‌کش میکرومتر

4- پوسته مدرج یا ورنیه میکرومتر

5- کمانی برای گرفتن میکرومتر

محتوای بیشتر در این بخش: « کولیس میکرومتر »